تبلیغات

آخرین اخبار اقتصادی + لیست کامل

قیمت طلا

تبلیغات
قیمت طلا قیمت لحظه ای تغییر درصد کمترین بیشترین زمان
انس طلا 1,205 2 0.17% 1,199 1,208 1 بهمن ساعت 21:00
هر مثقال طلا 4,972,000 0 0% 4,972,000 4,972,000 1 بهمن ساعت 21:00
طلای 18 عیار 1,146,710 0 0% 1,146,710 1,146,710 1 بهمن ساعت 21:00
طلای 24 عیار 1,528,570 0 0% 1,528,570 1,528,570 1 بهمن ساعت 21:00

نمودار ماهانه