تبلیغات

آخرین اخبار اقتصادی + لیست کامل

قیمت طلا

تبلیغات
قیمت طلا قیمت لحظه ای تغییر درصد کمترین بیشترین زمان
انس طلا 1,294 0 0% 1,294 1,294 28 آبان ساعت 21:00
انس طلا 1,294 0 0% 1,294 1,294 27 آبان ساعت 02:00
هر مثقال طلا 5,373,000 0 0% 5,373,000 5,373,000 17 مهر ساعت 04:00
هر مثقال طلا 5,373,000 0 0% 5,373,000 5,373,000 16 مهر ساعت 22:00
طلای 18 عیار 1,240,440 0 0% 1,240,440 1,240,440 17 مهر ساعت 04:00
طلای 18 عیار 1,240,440 0 0% 1,240,440 1,240,440 16 مهر ساعت 22:00
طلای 24 عیار 1,653,910 0 0% 1,653,910 1,653,910 17 مهر ساعت 04:00
طلای 24 عیار 1,653,910 0 0% 1,653,910 1,653,910 16 مهر ساعت 22:00

نمودار ماهانه