تبلیغات

آخرین اخبار اقتصادی + لیست کامل

قیمت طلا

تبلیغات
قیمت طلا قیمت لحظه ای تغییر درصد کمترین بیشترین زمان
انس طلا 1,254 4 0.32% 1,249 1,254 6 اسفند ساعت 11:00
هر مثقال طلا 4,994,000 0 0% 4,994,000 4,994,000 6 اسفند ساعت 11:00
طلای 18 عیار 1,152,940 0 0% 1,152,940 1,152,940 6 اسفند ساعت 11:00
طلای 24 عیار 1,537,240 0 0% 1,537,240 1,537,240 6 اسفند ساعت 11:00

نمودار ماهانه