تبلیغات

آخرین اخبار اقتصادی + لیست کامل

قیمت طلا

تبلیغات
قیمت طلا قیمت لحظه ای تغییر درصد کمترین بیشترین زمان
انس طلا 1,297 0 0% 1,295 1,297 31 شهریور ساعت 23:00
انس طلا 1,297 0 0% 1,295 1,297 1 مهر ساعت 00:00
هر مثقال طلا 5,195,000 0 0% 5,195,000 5,195,000 1 مهر ساعت 00:00
هر مثقال طلا 5,195,000 0 0% 5,195,000 5,195,000 30 شهریور ساعت 23:00
طلای 18 عیار 1,199,350 0 0% 1,199,350 1,199,350 1 مهر ساعت 00:00
طلای 18 عیار 1,199,350 0 0% 1,199,350 1,199,350 30 شهریور ساعت 23:00
طلای 24 عیار 1,599,110 0 0% 1,599,110 1,599,110 1 مهر ساعت 00:00
طلای 24 عیار 1,599,110 0 0% 1,599,110 1,599,110 30 شهریور ساعت 23:00

نمودار ماهانه