تبلیغات

آخرین اخبار اقتصادی + لیست کامل

قیمت طلا

تبلیغات
قیمت طلا قیمت لحظه ای تغییر درصد کمترین بیشترین زمان
انس طلا 1,245 0 0% 1,245 1,245 2 فروردین ساعت 09:00
هر مثقال طلا 5,020,000 0 0% 5,020,000 5,020,000 2 فروردین ساعت 09:00
طلای 18 عیار 1,158,950 0 0% 1,158,950 1,158,950 2 فروردین ساعت 09:00
طلای 24 عیار 1,545,250 0 0% 1,545,250 1,545,250 2 فروردین ساعت 09:00

نمودار ماهانه