تبلیغات

آخرین اخبار اقتصادی + لیست کامل

قیمت طلا

تبلیغات
قیمت طلا قیمت لحظه ای تغییر درصد کمترین بیشترین زمان
انس طلا 1,249 1 0.08% 1,247 1,254 7 تیر ساعت 21:00
هر مثقال طلا 5,009,500 11,000 0.22% 4,998,500 5,014,500 7 تیر ساعت 21:00
طلای 18 عیار 1,156,520 2,540 0.22% 1,153,980 1,157,680 7 تیر ساعت 21:00
طلای 24 عیار 1,542,010 3,380 0.22% 1,538,630 1,543,550 7 تیر ساعت 21:00

نمودار ماهانه