آموزش ساخت شناسه ایرنیک

آموزش ساخت شناسه ایرنیک

   

   جهت ثبت نام در سایت ایرنیک و دریافت شناسه (هندلر ایرنیک) ابتدا وارد سایت ایرنیک شوید:

   http://www.nic.ir

   ابتدا به روی گزینه مشخصه های شناسه رفته و رو گزینه ساختن شناسه کاربری کلیک کنید.

 

آموزش ساخت شناسه ایرنیک

 

   روی گزینه ی تکمیل فرم و دریافت شناسه کنید.

 

آموزش ساخت شناسه ایرنیک

 

   در این مرحله مشخصات فردی خود را وارد کنید.

   گزینه های که داری * هستند پر کردنشان الزامیست.

 

آموزش ساخت شناسه ایرنیک

 

آموزش ساخت شناسه ایرنیک

 

آموزش ساخت شناسه ایرنیک

 

آموزش ساخت شناسه ایرنیک

 

آموزش ساخت شناسه ایرنیک

 

   در این مرحله اطلاعات وارد شده به شما نمایش داده میشود، اطلاعات را چک و در صورت لزوم تصحیح نمایید.

 

آموزش ساخت شناسه ایرنیک

 

   در نهایت در قسمت پایین صفحه نام کامل سازنده ی شناسه نام و فامیل خود را وارد کنید. از آنجایی که این    نام در اطلاعات هوایز دامنه شما نمایش داده میشود، در وارد کردن آن دقت نمایید. برای تکمیل ثبت نام، کد      امنیتی را وارد کرده و بر روی "موافقم، دریافت شناسه" کلیک کنید 

 

آموزش ساخت شناسه ایرنیک

 

   شناسه ی شما ایجاد شده و میتوانید از آن جهت ثبت دامنه خود استقاده کنید

 

آموزش ساخت شناسه ایرنیک