تبلیغات

آخرین اخبار اقتصادی + لیست کامل

قیمت سکه

تبلیغات
قیمت سکه قیمت لحظه ای تغییر درصد کمترین بیشترین زمان
سکه بهار آزادی 13,660,000 30,000 0.22% 13,660,000 13,690,000 22 آذر ساعت 18:00
سکه امامی 14,133,000 29,000 0.21% 14,104,000 14,133,000 22 آذر ساعت 17:00
سکه امامی 14,127,000 23,000 0.16% 14,104,000 14,133,000 22 آذر ساعت 18:00
نیم سکه 7,000,000 10,000 0.14% 6,910,000 7,000,000 22 آذر ساعت 18:00
نیم سکه 7,000,000 10,000 0.14% 6,910,000 7,000,000 22 آذر ساعت 15:00
ربع سکه 4,027,000 10,000 0.25% 3,997,000 4,027,000 22 آذر ساعت 17:00
ربع سکه 4,027,000 10,000 0.25% 3,997,000 4,027,000 22 آذر ساعت 18:00
سکه گرمی 2,620,000 80,000 3.05% 2,620,000 2,700,000 22 آذر ساعت 18:00
سکه گرمی 2,620,000 80,000 3.05% 2,620,000 2,700,000 22 آذر ساعت 13:00

نمودار ماهانه