تبلیغات

آخرین اخبار اقتصادی + لیست کامل

قیمت سکه

تبلیغات
قیمت سکه قیمت لحظه ای تغییر درصد کمترین بیشترین زمان
سکه بهار آزادی 40,840,000 100,000 0.24% 40,840,000 40,940,000 28 مرداد ساعت 12:00
سکه امامی 41,700,000 300,000 0.72% 41,700,000 42,000,000 28 مرداد ساعت 12:00
سکه امامی 41,700,000 300,000 0.72% 41,700,000 42,000,000 28 مرداد ساعت 02:00
نیم سکه 21,890,000 90,000 0.41% 21,890,000 21,980,000 28 مرداد ساعت 12:00
نیم سکه 21,890,000 90,000 0.41% 21,890,000 21,980,000 28 مرداد ساعت 02:00
ربع سکه 13,940,000 50,000 0.36% 13,940,000 13,990,000 28 مرداد ساعت 12:00
ربع سکه 13,940,000 50,000 0.36% 13,940,000 13,990,000 28 مرداد ساعت 02:00
سکه گرمی 9,770,000 20,000 0.2% 9,770,000 9,790,000 28 مرداد ساعت 12:00
سکه گرمی 9,770,000 20,000 0.2% 9,770,000 9,790,000 28 مرداد ساعت 02:00

نمودار ماهانه