تبلیغات

آخرین اخبار اقتصادی + لیست کامل

قیمت سکه

تبلیغات
قیمت سکه قیمت لحظه ای تغییر درصد کمترین بیشترین زمان
سکه بهار آزادی 11,790,000 20,000 0.17% 11,790,000 11,810,000 4 خرداد ساعت 14:00
سکه امامی 12,012,500 28,000 0.23% 11,984,500 12,012,500 4 خرداد ساعت 14:00
نیم سکه 6,500,000 10,000 0.15% 6,500,000 6,510,000 4 خرداد ساعت 14:00
ربع سکه 3,710,000 10,000 0.27% 3,710,000 3,720,000 4 خرداد ساعت 14:00
سکه گرمی 2,550,000 10,000 0.39% 2,550,000 2,560,000 4 خرداد ساعت 14:00

نمودار ماهانه